NOREA: Erkenning IT-auditopleidingen voortgezet

NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, laat weten dat de erkenning van IT-auditopleidingen wordt voortgezet voor de periode 2015-2018. Wel worden er enkele kanttekeningen geplaatst naar aanleiding van signalen van studenten en werkgevers over de kwaliteit en actualiteit van de opleidingen.

Periodiek worden de door NOREA erkende IT-auditopleidingen beoordeeld waarbij wordt vastgesteld of het opleidingsprogramma voldoet aan de gemeenschappelijke eindtermen die door NOREA met de opleidingen zijn overeengekomen. Deze visitatieronde heeft het afgelopen voorjaar plaatsgevonden. Op grond van een positief advies van de visitatiecommissie, heeft het NOREA-bestuur kunnen besluiten tot voortzetting van de erkenning voor de periode 2015-2018.

Het bestuur heeft daarbij wel enkele kanttekeningen geplaatst naar aanleiding van signalen van studenten en werkgevers over de kwaliteit en actualiteit van de opleidingen. Met de opleidingen zijn afspraken gepland om -ook in het kader van de strategische aanbevelingen van de Commissie 2020- te overleggen over de toekomstige afstemming van vraag en aanbod.

De erkende opleidingen zijn:
• IT-Auditing & Advisory opleiding van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA-Rotterdam);
• De IT-auditopleiding van TIAS School for Business and Society, Tilburg University;
• Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory van de Vrije Universiteit Amsterdam;
• Amsterdam IT-audit Programme van de Amsterdam Business School (UvA).

Gerelateerde artikelen