NOREA: Consultatie herziening Raamwerk en Richtlijn 3000

NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, houdt een consultatie over de conceptversie van de herziene Richtlijn 3000.

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft in december 2013 een herziening gepubliceerd van de assurance- standaard (IASE-3000) voor assurance-opdrachten, anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie.

Die ISAE is vertaald door de NBA en wordt momenteel geconsulteerd. De NOREA Commissie Beroepsregels heeft kennisgenomen van deze vertaling en de wijzigingen doorgevoerd in een concept, rekening houdend met het huis van reglementen van NOREA. Deze conceptversie wordt nu eveneens door NOREA geconsulteerd met een termijn tot 1 september a.s. Na consultatie kan het aangepaste Raamwerk en de Richtlijn in de ledenvergadering van december 2015 worden vastgesteld. In dat verband zijn ook enkele overeenkomstige wijzigingen in de Richtlijn 3402 aan de orde.

De herziene Richtlijn 3000 behandelt zowel opdrachten met een redelijke – als met een beperkte mate van zekerheid. De concepten blijven hetzelfde, maar er wordt wel meer uitleg gegeven om het verschil duidelijk te maken. Voor de verwijzingen naar de gedragscode zijn aanpassingen gemaakt voor de Code of Ethics van NOREA en voor ISQC1 naar de het Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA (RKBN).

Meer informatie op de website van NOREA.

Gerelateerde artikelen