NOB-commentaar op wetsvoorstel uitfasering PEB naar Eerste Kamer

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft haar commentaar op het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer naar de Eerste Kamer gestuurd. De NOB constateert dat enkele belangrijke aspecten nog steeds onderbelicht blijven.

De NOB ziet met name onduidelijkheden ter zake van de positie van de (ex-)partner van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en andere situaties waarin compensatie van anderen dan de DGA nodig is. Daarbij speelt niet enkel de vraag of er sprake is van schenking, ook is de vraag wat de inkomstenbelasting en loonheffingsgevolgen zijn in compensatiesituaties. Voorts zijn er nog onduidelijkheden in de sfeer van het deels extern verzekerde pensioen.

In het bijgaande commentaar vraagt de NOB aandacht voor de enkel concrete voorbeelden, alsmede enkel aanvullende vragen en verneemt graag de visie van de staatssecretaris hierop.

Gerelateerde artikelen