NOAB-kantoren waarderen lidmaatschap op ruim € 10.000

NOAB-kantoren kennen het lidmaatschap van de NOAB een contante belevingswaarde toe van € 10.194. Dit is ruim 8,5 keer de jaarcontributie van € 1.195.

NOAB heeft haar leden gevraagd een enquête in te vullen, de NOAB-waardemeter, om de meerwaarde van het lidmaatschap en de dienstverlening in kaart te brengen. NOAB stelde de vraag: “Wat is het lidmaatschap u waard?” Met de antwoorden is de ‘contante belevingswaarde’ van het lidmaatschap en de dienstverlening in kaart gebracht. Het onderzoek betrof een representatieve steekproef onder de 1.000 aangesloten NOAB-kantoren.  

Resultaat

NOAB: “Uit de resultaten van deze waardemeter kunnen wij concluderen dat NOAB-kantoren het lidmaatschap een contante belevingswaarde toekennen van € 10.194. Dit is ruim 8,5 keer de jaarcontributie van € 1.195.” De onderdelen van het lidmaatschap werden als volgt gewaardeerd:

Kenniscentrum: € 3.553

NOAB-kantoren kunnen gebruik maken van het kenniscentrum, met daarin o.a.:

• Kluwer Navigator met Fiscaal+, XpertHR, CAO Research, Pensioen Research
(marktwaarde ca. € 3.800)

• Modellen (van arbeidsrecht tot VPB), artikelen, stappenplannen, klantbrieven, etc.

• Het NOAB Kwaliteitssysteem        

• Vaktechnische praktijknotities en kennisvragen

Dienstverlening: € 2.032

NOAB biedt een breed dienstenpakket aan, waaronder benchmark kantoorcijfers, folders e.d. voor klanten, ledennieuwsbrieven, evenementen, het magazine Activa, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en collectieve kortingen op software.

Kwaliteitsborging en profilering met het keurmerk: € 1.194

NOAB wordt gezien als serieuze gesprekspartner door stakeholders en creëert onderscheidend vermogen door het profileren van het kwaliteitskeurmerk (o.a. verklaringen). Dit profileren gebeurt richting instanties en overheden, maar ook naar MKB’ers en ZZP’ers met de recent gelanceerde marketingcampagne.

Ondersteuning: € 1.404

Aangesloten kantoren kunt gebruik maken van de gratis helpdesk en het advies van specialisten, ondersteuning door een secretariaat en hulp bij calamiteiten.

Belangenbehartiging en gidsfunctie: € 986

NOAB behartigt belangen van de kantoren bij o.a. banken, de overheid en de Belastingdienst. Ook vertaalt NOAB belangrijke trends en ontwikkelingen naar handvatten voor de praktijk.

Educatie: € 634

NOAB biedt een uitgebreid educatieprogramma. De cursussen zijn geaccrediteerd door RB, NBA en NIRPA en grotendeels toegankelijk voor externe cursisten.

NOAB-community: € 391

NOAB-kantoren leren hun collega’s kennen op bijeenkomsten en evenementen zoals de ledendag, op het online discussieforum. En met de online ledenzoeker kunnen leden worden opgezocht in een bepaalde regio, met een bepaald specialisme of softwarepakket. Dit versterkt de onderlinge binding en samenwerking.

Gerelateerde artikelen