Nieuwe versie IFAC Member Compliance Program Strategy, 2016-2018

De International Federation of Accountants heeft een nieuw strategie-document voorgelegd aan de leden en vraagt om commentaar.
De herziene IFAC Member Body Compliance Strategy, 2016-2018  is een uitwerking van de missie van IFAC, om de adoptie van internationale standaards in accounting, ethiek en opleidingen te promoten en te ondersteunen – tezamen met adequate procedures en processen om de kwaliteit daarvan te monitoren en te handhaven. 
 
In deze nieuwe tekst gaat het vooral om verbeteringen in en van de monitoring en rapportage-mechanismen. Het doel is daarmee beroepsorganisaties  te helpen te voldoen aan de Statements of Membership Obligations (SMOs) van de IFAC en bekendheid te geven aan best practices ter zake.
 
Geïnteresseerden worden uitgenodigd commentaar op de voorstellen te leveren via een online survey of via de site van de IFAC.
Gerelateerde artikelen