Nieuwe variant SRA-Handboek Kwaliteit

SRA heeft het Handboek Kwaliteit voor kantoren met een Wta-vergunning (niet-oob’s), die zowel wettelijke controleopdrachten als NVKS-opdrachten uitvoeren gepubliceerd. Aldus worden hier zowel opdrachten binnen als buiten het wettelijk controledomein uitgevoerd.

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) die met ingang van 1 januari 2018 in werking treden, alsmede het Rapport In het publiek belang zijn hierin verwerkt.

Gerelateerde artikelen