Nieuwe klacht tegen berispte RA

De klacht maakt deel uit van een kluwen van onder meer kort gedingen, beslagleggingen en tuchtzaken.

Door Jan Smit

Zaaknr 22/1253

Zie ook: Accountant berispt voor stukken met valse data

Ook een tweede zakenpartner richtte maandag zijn pijlen op een reeds berispte RA. Volgens deze Amerikaanse advocaat heeft de accountant en tevens voormalige goede vriendin de boekhouding van zijn bedrijf zo verwaarloosd dat hij nog steeds wordt achtervolgd door verzuimheffingen en boetes van de Belastingdienst. De accountant op haar beurt beschuldigde haar voormalige zakenpartners van ‘broodroof’.

De klacht maakt deel uit van een inmiddels stevige juridisch kluwen van onder meer kort gedingen, beslagleggingen en tuchtzaken. Spil daarin vormen een advies-BV op het gebied van de naleving van de International Traffic in Arms Regulations, ofwel de internationale wapenhandel, en een landgoed (Huize Groenhoven in het Gelderse Bruchem). Twee van de drie partners van de in 2014 opgerichte BV, onder wie de betrokken RA, zouden op Huize Groenhoven gaan samenwonen. Ook de BV hield hier domicilie.

Maar de relatie tussen de twee partners liep stuk. Sindsdien steggelen de drie zakenpartners over de verdeling van het vermogen van de BV.

In dat kader diende de voormalige partner in 2021 bij de Accountantskamer een klacht in tegen de RA. Er was volgens deze klager van alles mis met de administratie. De partner en accountant in business zou onder meer de jaarverslagen van 2013 tot en met 2019 van de BV hebben geantedateerd en zonder medeweten van de medeaandeelhouders een huurovereenkomst hebben verlengd. Mede omdat de accountant hier destijds weinig tegenin bracht kreeg zij hiervoor begin februari 2022 van de tuchtrechters een berisping opgelegd. Zij zou hebben gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit.

Maandag richtte de tweede partner zijn pijlen op de RA. Deze partner participeert middels een coöperatieve UA in de BV. De accountant, destijds nog bevriend met klager en diens vrouw, zou bij de oprichting hebben beloofd dat zij de administratie en de jaarrekeningen van de UA zou verzorgen. Ook mocht klager de UA vestigen op het huisadres van de accountant. Aangifte bij de belastingdienst was niet nodig, aangifte in de Verenigde Staten zou volstaan.

De RA zou de werkzaamheden om niet uitvoeren. Een ‘vriendendienst’, aldus klager, die de zitting via een Teams-verbinding bijwoonde. “Ik zou mijn kennis als advocaat op het gebied van internationale handel inbrengen, dan zou zij de administratie en de jaarrekeningen verzorgen,” aldus klager.

In de praktijk kwam daar volgens klager niets van terecht. Jaarrekeningen werden niet opgemaakt en klager bleef verstoken van belangrijke correspondentie van onder meer de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst, die de UA, tegen de verwachting in, wel belastingplichtig achtte in Nederland. “Ze heeft wel verscheidene poststukken geopend, ook aanmaningen van de Belastingdienst, maar mijn client daar nooit op attent gemaakt”, aldus Michiel Sweerts, advocaat namens klager.

De RA was duidelijk een andere mening toegedaan. “Broodroof”, zo noemde Marc Kelder, advocaat van betrokkene de aantijgingen. “Klager en haar voormalige partner hebben zich kennelijk voorgenomen mevrouw kapot te procederen. Alleen al de vorige week wachtten haar drie procedures: een hoger beroep en twee kort gedingen. Dat is de partners in de tuchtzaak ten dele gelukt. Maar het houdt een keer op. Mevrouw heeft een gezin met twee kinderen. Tegen zo’n berisping ingaan kost tienduizenden euro’s. Dat trekt ze niet.” 

Dat de RA zou hebben beloofd de jaarrekeningen en de administratie van de UA te doen, is volgens Kelder onjuist. “Daar heeft ze nooit mee ingestemd.” 

Opmerkelijk was dat er tussen 2014 en 2019 volgens klager in ten minste een jaar wel aangifte vennootschapsbelasting voor de UA is gedaan. De accountant zou die aangifte hebben ingediend; zij zou hiervoor via haar prive-laptop een belastingnummer hebben aangemaakt. Ook dat is volgens Kelder onjuist. “Mijn client heeft inderdaad een belastingnummer aangemaakt, maar daar verder niets mee gedaan. Dat ze, zoals klager beweert, aangifte heeft gedaan, zal men aannemelijk moeten maken. Ik zie daarvoor geen enkel bewijst. Waar is bijvoorbeeld het logboek waar dit uit blijkt?”

Dat zij alle post voor de UA zou hebben achterhouden, klopt volgens de RA evenmin. Naar eigen zeggen heeft ze alle brieven van de Belastingdienst en de KvK neergelegd in de kamer die klager had in Huize Groenhoven in Bruchem, waar hij regelmatig kwam. En klager was volgens haar de Nederlandse taal voldoende machtig om daar kennis van te kunnen nemen. “Hij heeft zelfs nog een taalcursus gevolgd bij de nonnen in Vught.”

Die brieven zijn daar inderdaad gevonden, beaamde Sweerts, de advocaat van klager. “Maar dat was pas in 2020, bij toeval; in een afgesloten kast die moest worden opengebroken.”

Had de RA nu wel of geen schriftelijke opdrachtbevestiging, wilde de voorzitter van het tuchtcollege weten. Die is er niet, beaamden partijen. Volgens Sweerts was er, zoals dat in vriendschappelijke relaties wel vaker gebeurt, een mondelinge afspraak. “Maar, zoals Het Goede Doel al zong, vriendschap is een illusie. Dat is hier kennelijk ook het geval.”

Dat de accountant zich niet aan deze afspraak heeft gehouden staat volgens Sweerts haaks op alle gedragsregels. Voor hem aanleiding bij de tuchtrechters aan te dringen op tijdelijke dan wel definitieve doorhaling.

Uitspraak binnen twaalf weken of zoveel eerder.
 

Gerelateerde artikelen