Nieuwe Thought Paper van IFAC breekt risicomanagementsilo’s af

Effectief risicomanagement – inclusief interne control – wordt steeds belangrijker. De International Federation of Accountants pleit voor risk management als integraal aspect en onderdeel van management.
Risico’s beheersen helpt organisaties doelstellingen te realiseren, en tegelijk compliant te zijn qua wettelijke voorschriften, regelgeving én maatschappelijke verwachtingen en verplichtingen. En natuurlijk kun je alleen met effectief risicomanagement snel en adequaat reageren op rampen en andere onverwachte ontwikkelingen.
 
In dat kader publiceerde de International Federation of Accountants een wat zij noemen ‘thought paper’  onder de titel From Bolt-on to Built-in.
Dit paper stelt dat de benoeming van risico’s, de beheersing en mitigering van de gevolgen ervan een onlosmakelijk en integraal onderdeel uit dienen te maken van elk besluitvormingstraject en de daaropvolgende implementatie. Daarom is het noodzakelijk risk management op te nemen in de governance, het dagelijks beheer en de operations van elke organisatie. Het paper biedt tips en suggesties hoe deze integratie gerealiseerd kan worden en geeft allerlei voorbeelden hoe accountants (in business) hun organisatie hierin kunnen helpen. 
 
“Te veel organisaties zien risicomanagement nog als iets dat zich naast of buiten het dagelijks werk in de organisatie afspeelt. Te weinig organisaties plukken de vruchten van een geïntegreerd beleid rond risico’s.”
Gerelateerde artikelen