Nieuwe samenstelling bestuur Register Belastingadviseurs

Tijdens de Algemene Ledenvergaderig van 12 juni 2015 is de samenstelling van het bestuur van Register Belastingadviseurs (RB) gewijzigd. Jelte Zwerver RB nam afscheid als bestuurslid. Zwerver was sinds mei 2007 (destijds nog het College Belastingadviseurs) bestuurslid en vertegenwoordigde Noord-Nederland. Hij blijft nog wel betrokken bij het RB als lid van het auditorenteam. Yvo Burkink RB werd tijdens de vergadering herkozen.

Uitbreiding

Het bestuur bestond sinds vorig jaar uit zes leden. De keuze is gemaakt om het bestuur uit te breiden tot zeven leden;  Annemarie Spa AA RB en drs. Frank van Merrienboer RB zijn door de ALV benoemd tot bestuurslid. Annemarie Spa is zelfstandig adviseur (All 4 U Accountancy en Belastingadvies) en treedt vaak als sparringpartner/klankbord voor een directeur/eigenaar op. Frank van Merrienboer is partner bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs. Hij is daarnaast lid van de Commissie Wetsvoorstellen van het RB en bestuurslid van Kring Zeeland/West-Brabant.

Op volle sterkte

Voorzitter mr. Wil Vennix RB is blij met de uitbreiding binnen het bestuur. ‘We hebben vorig jaar de belofte gemaakt om onze ondersteuning nog beter op de behoeften van onze leden af te stemmen. We hebben hiertoe ‘klankbordsessies’ onder onze leden gehouden en de uitkomsten meegenomen in het opgestelde Strategisch Plan 2015-2018. Op basis hiervan is een aantal nieuwe projecten al van start gegaan of is op dit moment in voorbereiding.’

Gerelateerde artikelen