Nieuwe regels voor benoeming en meldplicht accountants 

Europese regelgeving voor accountancy nu hier van kracht.

In juli 2023 heeft het Bestuur van de NBA de update van de Handreiking 1138 Europese accountancyregelgeving goedgekeurd. De wijzigingen betreffen verdere uitleg over de toepassing van de fee cap, meldplichten aan bevoegde autoriteiten, selectie en benoeming van de accountant en de cooling down bij rotatie.

Het gaat overigens niet om een pak aan nieuwe regels voor accountants. Het gaat vooral om een herziening van een aantal interpretaties van bepalingen in de Verordening 537/2014 van de Europese Unie. De vorige versie was van januari 2019. Zo is het vanaf nu duidelijk dat het begrip “jaar” in de regelgeving gelijkstaat aan een “boekjaar”. Zo keken accountants al aan tegen dit begrip, maar dit is nu ook expliciet vastgesteld op basis van de Europese regels.

Gerelateerde artikelen