Nieuwe nadere voorschriften voor accountants per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor accountants. In het oog springend zijn vooral de NOCLAR en de Nadere voorschriften permanente educatie 2019 (NVPE2019).

Lees ook: NOCLAR: nieuw?

NVPE2019 zal nog niet meteen voor alle accountants gelden aangezien deze gefaseerd wordt ingevoerd. 

Over de NV NOCLAR
Alle informatie over NV NOCLAR kunt u vinden op www.nba.nl/NOCLAR. Hier vindt u naast de regelgeving, een uitgebreide Q&A-rubriek en een viertal stappenplannen. 

Over de NVPE 2019
Met ingang van 1 januari 2019 wordt een nieuw PE-model geleidelijk ingevoerd voor accountants. Een nieuw model dat beroepsontwikkeling centraal stelt en gericht is op het leerresultaat in plaats van op het behalen van 40 PE-uren. Niet alle accountants gaan meteen over. Vooralsnog krijgen alleen die accountants met de nieuwe regelgeving te maken die:
– werkzaam zijn bij de advisory-tak van de big four kantoren;
– werkzaam zijn bij de Belastingdienst; of
– eerder hebben deelgenomen aan de PE-pilot; individueel dan wel als organisatie.

Overige leden gaan in 2020 dan wel 2021 over op het nieuwe systeem. Tot die tijd gelden voor hen nog de 'oude" NVPE.

Gerelateerde artikelen