Nieuwe minister van Financiën: verplicht om fraude te rapporteren

Steven van Weyenberg sprak zich als Kamerlid uit over de accountancy.

Per vandaag is Steven Van Weyenberg de nieuwe minister van Financiën. De accountancy zit ook in zijn porteuille, net als bij zijn voorganger Sigrid Kaag. Dat is geen onbekend terrein voor Van Weyenberg.

Hij studeerde economie en was veertien jaar rijksambtenaar voordat hij in de Tweede Kamer kwam. Als Kamerlid van de fractie van D66 was hij woordvoerder financiën. 

In de Commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft zich meermalen uitgelaten over de accountancy. Twee jaar geleden was hij openlijk bezorgd over een tussenrapportage van de Kwartiermakers. Hij was er een voorstander van om accountants te laten rapporteren over wat zij aantroffen aan fraudesignalen. Alleen melding maken van fraude vond hij een gemiste kans.

Ook was hij een pleitbezorger van de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) bij grote bedrijven. Hij was een van de drie Kamerleden die een motie indienden om de VOR verplicht te stellen.

 

Gerelateerde artikelen