Nieuwe FASB-standaard voor het boeken van crypto’s

Crypto-assets moeten in de VS worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

De Amerikaanse standaardsetter FASB (Financial Accounting Standards Board) heeft woensdag de langverwachte update gepubliceerd van de boekhoudstandaard voor het rapporteren van de waarde van crypto-assets.

Organisaties zijn volgens de aangepaste standaard van de Amerikaanse regelgever verplicht om in elke rapportageperiode crypto-activa tegen de reële waarde te waarderen. Veranderingen in de reële waarde moeten worden doorberekend in de nettowinst.

Deze wijzigingen zijn mede bedoeld om de informatievoorziening voor investeerders over crypto-activa te verbeteren. Daarom zijn organisaties volgens de herziene standaard verplicht om te rapporteren over omvangrijke deelnemingen, contractuele verkoopbeperkingen en veranderingen tijdens de rapportageperiode.

De nieuwe standaard is tot stand gekomen doordat tal van instanties, bedrijven en deskundigen hebben aangedrongen op nadere regelgeving in de VS voor het boeken van crypto-assets.

Volgens de FASB zal de herziene standaard investeerders en financiers voorzien van betere informatie om de waarde van crypto-activa en de financiële positie van cryptobedrijven beter tot uitdrukking brengt, terwijl de kosten en complexiteit van de rapportage verminderen. De standaard wordt van kracht in 2025, maar kan al eerder worden toegepast.

Financieel specialisten voorzien dat er nog wel wat vragen zullen rijzen over het berekenen van de reële waarde van veel soorten crypto-activa. Vooral als op verschillende crypto-beurzen worden verhandeld, want de waarde kan daar verschillen. Accountants zullen de noodzakelijke data zorgvuldig moeten verzamelen en beoordelen.

 

Gerelateerde artikelen