Nieuwe duurzaamheidsstandaarden voor accountants in de maak

Het International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) start een openbare raadpleging over nieuwe ethische normen voor duurzaamheidsrapportage. De voorgestelde normen zijn bedoeld om greenwashing aan te pakken en de kwaliteit van gerapporteerde duurzaamheidsinformatie te verbeteren.

Met de toenemende relevantie van duurzaamheidsinformatie voor diverse belanghebbenden, waaronder investeerders, consumenten, bedrijven en overheden, wordt de behoefte aan wereldwijde ethische normen benadrukt. Deze normen waarborgen de integriteit en objectiviteit -en daarmee de betrouwbaarheid en compliance- van duurzaamheidsrapportage, waardoor vertrouwen en transparantie ontstaan.

  • IESBA start raadpleging over nieuwe ethische normen voor duurzaamheidsrapportage …
  • …. om greenwashing aan te pakken en de kwaliteit van gerapporteerde duurzaamheidsinformatie te verbeteren 
  • Het International Accreditation Forum wil dat normen in de toekomst moeten worden gebruikt bij het accrediteren van beoordelaars van duurzaamheidsrapportages

De IESBA heeft twee voorstellen gepubliceerd. De eerste, International Ethics Standards for Sustainability Assurance (IESSA), schetst een kader voor verwachte gedragingen en ethische bepalingen voor onder meer accountants die betrokken zijn bij duurzaamheidsrapportages. Het tweede voorstel richt zich op het gebruik van het werk van een externe expert in duurzaamheidsrapportageprocessen.

De International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) is een onafhankelijk wereldwijd standaardstellend orgaan dat zich richt op het vaststellen van ethische normen voor accountants. De IESBA heeft als missie om de integriteit en objectiviteit van duurzaamheidsrapportage te waarborgen en daarmee het vertrouwen en de transparantie in financiële en niet-financiële informatie te vergroten. De IESBA heeft twee voorstellen gepubliceerd: International Ethics Standards for Sustainability Assurance (IESSA) en het gebruik van het werk van een externe expert in duurzaamheidsrapportageprocessen.

De raadpleging biedt partijen de mogelijkheid om feedback te geven op de voorstellen. De IESBA wijst er op dat de consultatieperiode voor het voorstel over het gebruik van het werk van een externe expert tot 30 qpril loopt. Op het voorstel ten aanzien van de duurzaamheidsnormen is open tot 10 mei. [Artikel gaat verder na deze alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accounancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.

Het International Accreditation Forum (IAF) voor accountants heeft aangekondigd dat het van plan is nationale accreditatie-instanties wereldwijd aan te wijzen dat de normen in de toekomst moeten worden gebruikt bij het accrediteren van beoordelaars van duurzaamheidsrapportages.

De voorgestelde normen van de IESBA vullen regelgevende ontwikkelingen aan, zoals de EU's CSRD-regels, de klimaatdisclosure-regels van de Amerikaanse SEC en de IFRS Climate and Sustainability Reporting Standards. In samenwerking met het International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) benadrukt de IESBA het belang van ethiek en onafhankelijkheid in de snel evoluerende context van duurzaamheidsrapportage.