Nieuwe bestuurders voor LIO-ledengroep NBA

Esther Bosch RA , drs. Barry Teekens RA en drs. Fred Go RA zijn kandidaat voor het bestuur van het LIO-ledengroepbestuur. LIO is één van de drie ledengroepen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), bedoeld voor intern en overheidsaccountants.

Esther Bosch is Head of Internal Audit & Risk bij internationale chemiefabrikant Stahl. Barry Teekens werkt bij de Auditdienst Rijk als MT-lid en manager van de sector Financial Audit. Hij is in die functie onder andere verantwoordelijk voor vakontwikkeling binnen de financial audit en de strategische personeelsplanning. Fred Go werkt als senior internal audit manager bij Athora Netherlands.

De voorgedragen kandidaat-bestuurders komen in plaats van drs. Daco Daams RA AA CIA, drs. Ali Ahrouch RA en drs. Ing. Richard van Hienen RA die op basis van het rooster van aftreden tijdens de LIO-ledengroepvergadering van 18 november zullen aftreden.

Ondanks dat de NBA-leden in december 2020 hebben ingestemd met de nieuwe governance structuur van de NBA, is de verwachting dat de ledengroepbesturen nog enige tijd zullen blijven functioneren. Ook ten behoeve van een gefaseerde overdracht van activiteiten naar faculties en communities.

Daarnaast blijft het ledengroepbestuur (totdat de nieuwe accountantswet is ingegaan) via een linking pin vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de NBA.

 

Gerelateerde artikelen