Nieuwe accountantsorganisatie Publieke Sector Accountants opgericht

De RA’s Arie Booij, Arjan Sallehart, Niels Fritz en Wouter Kalkman hebben per 1 oktober de nieuwe accountantsorganisatie Publieke Sector Accountants (PSA) opgericht.

Publieke Sector Accountants richt zich specifiek op decentrale overheden zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, (aan gemeenten gelieerde) stichtingen en verenigingen en primair en voortgezet onderwijs.

 

De oprichters van PSA waren hiervoor werkzaam bij een Big Four-kantoor en hebben gezamenlijk zo’n 100 jaar ervaring met controle- en adviesopdrachten in het publieke domein. “Gedreven door een maatschappelijke focus en de wens om de rol van accountant uit te oefenen zoals het ooit bedoeld was. Met passie terug naar de basis! Het is onze ambitie om voor onze klanten en medewerkers echt een nieuw en ander kantoor te zijn. PSA werkt daarom uitsluitend met ervaren mensen, die hun credits in het vak ruimschoots verdiend hebben,” aldus de oprichters van PSA.

Gerelateerde artikelen