Nieuw pensioenstelsel rond 2020

Het aanstaande kabinet Rutte III wil het pensioenstelsel vernieuwen voor 2020. De sociale partners moeten de plannen vormgeven. In de loop van 2018 moet op hoofdlijnen overeenstemming zijn bereikt zodat daarna kan worden begonnen met het maken van wetgeving.

Er moeten individuele spaarpotten komen in plaats van het huidige systeem waarbij gespaard wordt in een algemene pot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. Dat is in lijn met een eerdere verkenning van de Sociaal-Economische Raad. Wel blijft het gedeelde risico in stand.

De Pensioenfederatie reageert in een eerste reactie verheugd op de aankondigingen. De brancheorganisatie van pensioenfondsen is vooral blij dat het maken van afspraken over het nieuwe pensioenstelsel op de tafel blijft van de sociale partners.

In het regeerakkoord wordt tevens gesproken over verruiming van de keuzevrijheid. De Pensioenfederatie vindt het goed dat het kabinet wil onderzoeken hoe het in het vernieuwde stelsel mogelijk is voor mensen om bij pensionering al een beperkt deel van het pensioenvermogen ineens op te nemen. Verder waardeert de organisatie het dat het kabinet bij de hervorming expliciet aandacht heeft voor het waar mogelijk verlagen van de uitvoeringskosten.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen