Niet-financiële data wijzen de weg naar beter concurreren

Bedrijven die werk maken van niet-financiële data voor het inschatten van lange termijn-risico’s en optimaliseren van prestaties, verbeteren daarmee zowel hun concurrentiepositie als hun sociale en milieu-impact.

Dat inzicht staat in het vierde whitepaper 'How to find the value of circular impact in business' van de Coalitie Circulaire Accounting (CCA), rondom de casus van afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden en kennispartner Impact Institute. Het whitepaper is te downloaden via de website van de NBA.

CCA is opgericht door accountantsvereniging NBA en Circle Economy om accounting-gerelateerde vraagstukken te identificeren en op te lossen, om zo de transitie naar de circulaire economie te versnellen. 

Het doel van impactmeting is om positieve en negatieve effecten in kaart te brengen, hierover te kunnen rapporteren en deze informatie mee te nemen in zowel strategische als financiële besluitvorming. 

Volgens het rapport is een van de belangrijkste lessen uit de Meerlanden-casus om "gewoon te beginnen" met meten en monitoren, om zo te oefenen met het genereren en gebruiken van de juiste data. Dat levert volgens het rapport inzichten op in wat relevant is, wat vervolgens leidt tot procesverbetering.

Het Impact Institute heeft een Integrated Profit & Loss (IP&L) methodologie ontwikkeld die een holistische beoordeling van de ‘maatschappelijke impact’ van een organisatie mogelijk maakt, op basis van niet-financiële informatie. 

Negatieve en positieve effecten worden beide in meerdere dimensies (kapitalen) zichtbaar gemaakt en separaat toegelicht om ongewenste salderingseffecten te vermijden. De gehanteerde data over het inzamel- en verwerkingsproces van Groente, Fruit- en Tuinafval (GFT) laten het verschil zien tussen de maatschappelijke impact van recycling in vergelijking met het verwerken van GFT als onderdeel van restafval.

De huidige conventies en standaarden voor financiële rapportage zijn niet voldoende in staat om de toegevoegde waarde van circulaire bedrijven voor de maatschappij weer te geven. Impactmeting kan volgens het rapport de licence to operate van organisaties concreet maken. 

"Pas als de positieve en negatieve maatschappelijke impact zichtbaar is voor management en investeerders, kunnen zij dit meewegen in hun strategische besluitvorming en hierop sturen in beleid. Een circulaire economie vraagt nog wel om standaardisatie van de methodologie. Die is dringend nodig om benchmarking mogelijk te maken en een gelijk speelveld te creëren", aldus de CCA.

De CCA bestaat uit experts en wetenschappers met expertise in finance, accounting en rechten. Leden zijn Circle Economy, NBA, Invest-NL, ABN Amro, Rabobank, Alfa Accountants en Adviseurs, Allen & Overy, Sustainable Finance Lab, Impact Economy Foundation en wetenschappers verbonden aan Nyenrode Business University en Avans Hogeschool.

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen