Netwerk in de maak voor accountants in de energiesector

Energie-accountants moeten leren hoe hun rol in de transitie te pakken.

De NBA gaat netwerk opzetten voor accountants die actief zijn in of voor de energiesector. Het doel hiervan is om specifieke kennis over deze sector binnen de beroepsgroep te bundelen en te delen.

Dit vanwege de toenemende impact van de energietransitie op de samenleving. De veelomvattendheid van de energietransitie leidt tot de vraag welke rol de externe accountant daarbij speelt. Volgens de NBA is die rol groot, maar moeten accountants nog leren hoe daarmee om te gaan. Een netwerk voor energie-accountants is een aanzet daartoe.

De wijze van rapporteren over de energietransitie volgens de nieuwe CSRD-verslaggevingsregels is work-in-progress. Tegelijkertijd bestaat er een grote maatschappelijke behoefte aan betrouwbare informatie over of een onderneming op koers ligt met haar duurzaamheidsprestaties. Er is een groot tekort aan betrouwbare data.

De onzekerheden worden nog versterkt door de dynamiek waarin we ons bevinden zoals geopolitieke spanningen, maatschappelijke weerstand, bijvoorbeeld tegen het aanleggen van de nodige energie-infrastructuur.

De energietransitie vraagt bij uitstek dat accountants met een brede en toekomstgerichte blik hun functie kunnen uitoefenen om hierin een rol van betekenis te spelen. In haar vandaag verschenen Publieke Managementletter (PML) gaat de NBA-Signaleringsraad in op de vraag welke rol in de energietransitie is weggelegd voor de accountant.

Zicht op Omschakeling, zoals de Publieke Managementletter heet, somt vijf maatschappelijke signalen op waar accountants een rol kunnen nemen. Elk daarvan is voorzien van aanbevelingen voor de diverse spelers in de keten, zoals bestuurders, toezichthouders en accountants. 

Accountants met belangstelling tot deelname aan deze werkgroep in oprichting wordt verzocht contact op te nemen met Lucas Geusebroek, beleidsmedewerker Beroep & Maatschappij bij de NBA (l.geusebroek@nba.nl).

Vijf signalen van de energietransitie die een rol markeren voor accountants

  1. De energietransitie brengt veel onzekerheden en dilemma’s met zich mee voor alle bedrijven;
  2. Onderlinge afhankelijkheden in ketens zijn groot;
  3. Er zijn niet alleen grote risico’s, maar ook kansen;
  4. Het belang van ‘niet-financiële informatie’ wordt groter en vereist anders meten en waarderen;
  5. De energietransitie confronteert ook de accountant met onbekende vraagstukken.

 

 

Gerelateerde artikelen