‘Nederlandse UBO-register in zomer 2018 operationeel’

Naar verwachting wordt het concept wetsvoorstel met betrekking tot het centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) pas begin 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het streven is dat in de zomer van 2018 het Nederlandse UBO-register operationeel is.

Dat meldt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij vragen over informatie-uitwisseling beantwoordt.

In juni van dit jaar werd al bekend dat de invoering van het UBO-register vertraging opliep. Het ministerie van Financiën liet toen op vragen van Ekelmans & Meijer Advocaten weten dat het concept wetsvoorstel met betrekking tot het UBO-register in de tweede helft van 2017 bij de Tweede Kamer ingediend zou worden.

Nu wordt dat dus begin 2018. Wiebes: “Ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn wordt in Nederland een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) opgezet. Het UBO-register zal in belangrijke mate gaan bijdragen aan de beschikbaarheid van informatie over uiteindelijk belanghebbenden. Een concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden is dit voorjaar geconsulteerd. Het streven is dat in de zomer van 2018 het Nederlandse UBO-register operationeel is. Naar verwachting kan het concept wetsvoorstel begin 2018 aan de Tweede Kamer worden toegezonden.”

Gerelateerde artikelen