Nederlandse exporteurs verwachten omzetdaling na brexit

Hoewel 63 procent van de Nederlandse exporteurs het Verenigd Koninkrijk nog steeds beschouwt als belangrijke afzetmarkt rekenen bijna drie op de tien ondernemers erop dat hun omzet hier in 2019 zal dalen.

Nu de brexit snel dichterbij komt, neemt het pessimisme onder Nederlandse exporteurs toe. Zo staat het Verenigd Koninkrijk dit jaar voor het eerst in de Top 10 van verwachte omzetdalers. Toch is dit voor bijna zeven op de tien bedrijven geen aanleiding om hun handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk te staken. 

Dit blijkt uit de 21ste editie van Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en evofenedex naar trends, knelpunten en verwachtingen van de Nederlandse export.

Zo’n twee op de vijf bedrijven hebben een duidelijke voorkeur voor een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk naar het voorbeeld van het Noorse model. Zo is Noorwegen geen lid van de EU, maar wel van de Europese Economische Ruimte (EER), net als IJsland en Liechtenstein. De EER valt onder de interne markt van de EU waar een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal geldt. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds gebonden is aan Europese regelgeving op het gebied van werkgelegenheid, consumentenbescherming, milieu en mededinging. Daarnaast blijft ook het vrij verkeer van personen van kracht. Ruim een kwart van de ondernemers geeft de voorkeur aan een ‘zachte brexit’ en ziet het liefst dat het Verenigd Koninkrijk binnen de douane-unie blijft. Eén op tien bedrijven vindt een harde brexit de beste optie.

Brexit heeft veel invloed op valuta, weinig op productenaanbod
14 procent van de Nederlandse bedrijven die zakendoet in het Verenigd Koninkrijk blijft factureren in Britse ponden. Voor de helft van deze groep geldt dat zij het valutarisico niet afdekken. Andere bedrijven factureerden al in een andere munteenheid of kort geleden gestopt met factureren in Britse ponden. Wel blijft een grote meerderheid (68 procent) leveren aan Britse bedrijven met hun huidige productenaanbod. 

Kleinere bedrijven met een omzet tot 2,5 miljoen euro zijn een uitzondering en zijn vaker van plan van afzetmarkt te veranderen. “De brexit heeft een groot effect op de waarde van het Britse pond. Vooral Britse bedrijven worden getroffen door zo’n waardedaling. Hoewel de meeste Nederlandse bedrijven in euro’s exporteren, zullen ook voor hen de gevolgen van de brexit voelbaar zijn. Zo hebben Nederlandse bloementelers er moeite mee om met volatiele wisselkoersen om te gaan”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Ook betekent een laag pond voor de Nederlandse bedrijven die in ponden factureren dat hun concurrentiepositie wordt uitgehold en zij te duur worden voor de Britse markt.”

Gerelateerde artikelen