9 procent stijging export verwacht

Ruim 6 op de 10 bedrijven verwachten dat de export in 2021 met 9 procent zal stijgen. Dit blijkt uit de 23e editie van Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en evofenedex naar trends, knelpunten en verwachtingen van de Nederlandse export.

In 2020 moesten Nederlandse exporteurs hun verwachtingen als gevolg van de coronacrisis flink naar beneden bijstellen. Zo daalde de exportomzet met 5 procent, terwijl voor de pandemie losbrak een groei van 8 procent werd verwacht. Voor het eerst sinds jaren waren bedrijven die hun omzet zagen stijgen in de minderheid en bleef het resultaat ver achter bij de verwachtingen. Voor ruim twee op de vijf exporteurs (43 procent) gold dat de exportomzet ten opzichte van 2019 was gedaald. Bij ruim een derde van de bedrijven steeg de omzet daarentegen wel, deels door corona en deels als gevolg van nieuwe orders. 

Veruit de meeste exporteurs (61 procent) zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Zo verwachten zij in 2021 een exportgroei van 9 procent, wat min of meer overeenkomt met de verwachtingen in eerdere jaren. Ook het vertrouwen in het economische klimaat is weer op het oude niveau en wordt met 6,7 gewaardeerd. De Europese Unie is en blijft de belangrijkste afzetmarkt, terwijl de omzet in het Verenigd Koninkrijk naar verwachting het sterkst zal dalen. Nederlandse exporteurs noemen de Verenigde Staten het vaakst als nieuwe exportmarkt die zij in 2021 willen betreden. 

Landen waar sprake is van de grootste betalingsproblemen zijn Italië (12 procent), Frankrijk (11 procent), België (10 procent), het Verenigd Koninkrijk (8 procent) en Spanje (7 procent). In het Verenigd Koninkrijk kwamen de betalingsafspraken niet onder druk door de brexit, omdat exporteurs maatregelen troffen door in andere valuta dan GBP te factureren of het valutarisico af te dekken. Ruim 4 op de 5 exporteurs controleren de kredietwaardigheid van hun internationale afnemers. Hierbij zijn kredietverzekeraars voor bijna 7 op de 10 bedrijven de belangrijkste informatiebron. Het aandeel exporteurs dat aangeeft informatie te hebben over de kredietwaardigheid van al hun internationale klanten in plaats van maar een deel van hen is toegenomen van 33 procent naar 47 procent. Dat is niet zonder reden, want de kredietwaardigheid is door corona bij bijna een kwart van de internationale klanten gedaald. 

De uitkomsten van Trends in Export 2021 kunnen worden geraadpleegd via https://trendsinexport.nl