Nederland minder afhankelijk van Duitsland voor export

Als Duitsland niest, is Nederland niet meer zo verkouden

Nederland wordt steeds minder afhankelijk van zijn grootste handelspartner Duitsland. Dat is een van de factoren waardoor de economie bovengemiddeld snel herstelde van de coronacrisis, schrijft het Financieele Dagblad.

Als Duitsland niest, is Nederland verkouden, zo luidt het cliché. Dat beeld is achterhaald, concludeert het Centraal Planbureau op basis van nieuw onderzoek. Weliswaar is Duitsland nog steeds de grootste handelspartner, maar het aandeel in de totale uitvoer is gedaald van 30 procent in 1980 naar 23 procent in 2021. Dezelfde trend is zichtbaar voor andere grote bestemmingen zoals België, Frankrijk en Italië — alleen minder sterk. Het aandeel van vooral Oost- en Noord-Europese landen in de totale uitvoer is sterk gestegen, stelt het CPB vast, gevolgd door China, overige Aziatische landen en de Verenigde Staten.

"Nederland heeft geprofiteerd van de opkomst van China en de uitbreiding van de ­Europese Unie", zegt CPB-onderzoeker Gerdien Meijerink. "Dat heeft geleid tot meer internationale productieketens waarin de haven van Rotterdam een ­belangrijke rol vervult." De uitvoer naar Duitsland groeit nog wel, maar minder dan naar veel andere bestemmingen.