Nederland ontsnapt aan recessie

Economie groeide in vierde kwartaal met 0,6 procent.

Nederland is niet in een recessie terechtgekomen. De economie groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,6 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. In het derde kwartaal was de economie nog gekrompen.

Veel onderdelen van de economie droegen bij aan de economische groei, stelt het statistiekbureau. In de laatste drie maanden gaven consumenten 0,9 procent meer uit dan in het voorgaande kwartaal. Vooral aan diensten zoals cultuur, horeca, vervoer en communicatie besteedden huishoudens meer, zelfs gecorrigeerd voor hogere prijzen.

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft twee verklaringen voor de toegenomen bestedingen van huishoudens. Die zijn namelijk meer gaan sparen tijdens de coronatijd en zijn daar nu weer mee gestopt. Ook hebben meer Nederlanders een baan gevonden, waardoor zij meer te besteden hadden. Van Mulligen waarschuwt wel dat dit om gemiddelden gaat. Er zijn ook veel Nederlanders die door de hoge inflatie minder konden uitgeven.

De overheid besteedde 0,4 procent meer en er werd meer geïnvesteerd in woningen, gebouwen en infrastructuur. Ook groeiden de uitvoer en invoer, maar de export iets harder.

Nederland deed het bovendien beter dan omringende landen. Zo kromp de Duitse economie en gingen die in Frankrijk en België veel minder sterk vooruit. In de hele Europese Unie bleef de economie even groot als in het derde kwartaal.

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 groeide de economie met drie procent. De bestedingen van huishoudens stegen in die vergelijking met 6,6 procent, maar dat had ook te maken met coronalockdowns in de laatste drie maanden van 2021.

Over heel het afgelopen jaar groeide de economie met 4,5 procent. Vooral de consumptie van huishoudens en de groei van de export ten opzichte van de import droegen daaraan bij. In 2021 groeide de economie iets harder, met 4,9 procent. Het is meer dan twintig jaar geleden dat de economie twee jaar op rij zo hard groeide, meldt Van Mulligen.

De cultuur- en recreatiesector groeide op jaarbasis met 34 procent en was daarmee de branche met de grootste groei. Dat schrijft Van Mulligen toe aan de inhaalvraag na twee coronajaren waarin het moeilijk was om bijvoorbeeld musea, concerten en sportwedstrijden te bezoeken. De sector is ondanks die groei nog niet helemaal hersteld van de coronacrisis.

Het Europese statistiekbureau Eurostat maakte in een nieuwe raming bekend dat de economie van de eurozone in het vierde kwartaal met 0,1 procent is gegroeid, na een plus van 0,3 procent in het derde kwartaal. Het cijfer komt overeen met een eerdere voorlopige schatting van Eurostat.