AFM: NL na brexit financieel centrum

Na de brexit wordt Nederland het centrum voor financiële handelsinfrastructuur van de Europese Unie (EU). Met name veel handelsplatformen vragen inmiddels een vergunning aan bij de AFM.

Tot die conclusie komt de Autoriteit Financiële Markten in het AFM Trendoverzicht 2019.

De AFM voerde meer dan 150 gesprekken met partijen die belangstelling hebben voor een vergunning. “Wij gaan ervan uit dat tussen de 30 en 40 procent van de Europese handel in financiële instrumenten zich in Nederland vestigt. Daarmee wordt Nederland binnen de EU27 het centrum voor de financiële handel”, stelt Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM. “De komst van deze partijen zal ook een aanzuigende werking hebben op andere dienstverlenende bedrijven. Bovendien versterkt het de toegang voor Nederlandse pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders tot de kapitaalmarkt.” De AFM spreekt van een stille, maar impactvolle verandering.

Grote bron onzekerheid

De brexit blijft volgens de AFM de grootste bron van politieke onzekerheid voor de financiële sector in Europa. Op dit moment is een brexit zonder nadere afspraken nog steeds denkbaar. Omdat dit tot een reeks acute en mogelijk ingrijpende transitierisico’s zou leiden, roept de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ondernemingen op zich hierop voor te bereiden.

De AFM ziet echter dat nog niet alle Nederlandse financiële ondernemingen zich voldoende voorbereid hebben. De toezichthouder roept partijen die dat nog niet of onvoldoende hebben gedaan, daar vaart mee te maken. Mogelijk voldoen Nederlandse financiële ondernemingen bijvoorbeeld niet meer aan de vergunningseisen, als zij diensten hebben uitbesteed aan Britse instellingen. Dit mag namelijk alleen aan ondernemingen in een zogenaamd ‘equivalent verklaard toezichtregime.’ Bij een harde brexit geldt dit niet voor het VK. Dit kan vooral grote gevolgen hebben voor Nederlandse vermogensbeheerders, stelt de AFM.
 

Gerelateerde artikelen