“Nederland moet nu werk maken van circulaire economie”

Nederland moet nu werk gaan maken van de circulaire economie. Niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk.

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland, die maandag vijf zogenoemde transitieagenda’s presenteerden samen met tal van partners en de overheid. Input komt onder andere van de leden van de ondernemingsorganisaties, die hebben meegewerkt aan de agenda's.

Door groeiende welvaart en groei van de wereldbevolking naar 10 miljard inwoners én vanwege geopolitieke redenen moeten we slimmer omgaan met grondstoffen. Nederlandse bedrijven gaan al erg efficiënt om met grondstoffen, maar het kan nog beter als we het slim aanpakken. 

Businessmodellen
Volgens de OESO is Nederland al het meest grondstof-efficiënte land van de wereld. Juist daardoor is ons bedrijfsleven in staat om nog veel meer te bereiken. Zoals de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, die ook andere landen kunnen helpen om bijvoorbeeld het probleem van de recycling van plastic aan te pakken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een proeffabriek voor de chemische recycling voor plastic. Belangrijk is in ieder geval dat projecten in Nederland sneller uit de pilotfase komen en dat knellende regelgeving wegvalt. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) willen de ondernemingsorganisaties hiervoor een speciaal versnellingscentrum opzetten. 

Circulaire economie
De overheid en het bedrijfsleven kunnen een circulaire economie alleen voor elkaar krijgen door samen slim op te trekken met concrete projecten. De tijd dringt, want grondstoffen raken op en de doelen van Parijs wachten niet. Daarnaast levert slim werken aan de circulaire economie zo'n 54.000 banen op.

Lees ook: Prof. dr. Jan Jonker: 3 stappen richting een duurzaam businessmodel