Nederlaag voor klagers in ‘fraudezaak’ rond Friese voetbalclub

Een ruzie rond de kascontrole van voetbalclub Blauw Wit '34 in 2018 en 2019 liep flink uit de hand.

Zaaknummers 20/1548 en 20/1549

De zaak: Ruzie in bestuur voetbalclub Blauw Wit '34 centraal in tuchtzaak

Fraude, leugens, laster en misbruik maken van de titel van registeraccountant: zware verwijten tegen twee beklaagden rond een ruzie bij Friese voetbalvereniging Blauw Wit '34. Ze zijn allemaal ongegrond verklaard.

Bij de kascontrole van de amateur-voetbalvereniging in 2018 en 2019 ontstaat een groot conflict. Een 76-jarig lid van de kascontrolecommissie werd geroyeerd en een tweede lid stapte op. Een van de beklaagden, toen penningmeester van de voetbalclub, stuurde consequent de stukken te laat naar de kascontrolecommissie zodat die niet gedegen zijn werk kon doen, zo luidde het verwijt. 

Toen de voormalig voorzitter van het bestuur, de tweede beklaagde, in de zomer van 2018 voorstelde de lucht te klaren in een goed gesprek, was de veenbrand die woekerde in het bestuur al niet meer te blussen. Maar viel hier twee registeraccountants, waarvan een voorzitter en de ander penningmeester was, wat te verwijten?

Meer dan genoeg, volgens de klagers. De accountants lekten uit een strikt vertrouwelijke notitie aan het bestuur. Ze stortten laster en smaad uit over een van de klagers en hebben aangezet tot de hetze tegen hem door nep-informatie te verspreiden onder een selecte groep oud-voetballers van de club die volgens haar site haar hoogtijdagen in de jaren '50 van de vorige eeuw beleefde. 

En misschien het zwaarste verwijt dat je een accountant kan maken is dat de beklaagde heren valsheid in geschrifte pleegden. Dit omdat de schorsing van het 76-jarige lid van de kascontrolecommissie gebaseerd was op een niet bestaand huishoudelijk reglement. Het royement was zelfs 'onwettig' en de accountants manipuleerden zo ledenvergaderingen van de roemruchte Friese voetbalclub. 

Dat huishoudelijk reglement waarnaar de klagers verwijzen, bestaat echter al jaren. En daarin staat dat het bestuur bevoegd is een lid voor maximaal een jaar wegens wangedrag te schorsen. Het beroep van de klager hiertegen is door de algemene ledenvergadering in maart 2019 verworpen. Een persoonlijk verwijt valt hier de accountants niet te maken, aldus te tuchtrechter.

Dat de accountants informatie lekten aan de selecte club van oud-voetballers was gebaseerd louter en alleen op het feit dat ze 'zich anders gedroegen' tegenover de geroyeerde klager dan voorheen. Ook alle andere verwijten zijn ongegrond verklaard.

Gerelateerde artikelen