‘NBA-voorstellen over meer betrokkenheid accountant bij bestuursverslag weinig concreet’

Eumedion zegt teleurgesteld te zijn dat het consultatiedocument van de NBA over meer betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag weinig concreet is. Het document bevat nauwelijks specifieke voorstellen wat de verantwoordelijkheden van de accountant zouden moeten zijn bij het onderzoek van het bestuursverslag.

Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op het consultatiedocument.
 
Guidance

Eumedion wijst er in haar reactie op dat vanaf boekjaar 2016 de accountant een “actieve onderzoeksverplichting” heeft om materiële onjuistheden in het bestuursverslag te signaleren. Eumedion had verwacht dat de NBA haar leden concrete guidance zou geven over de wijze van toetsing van het bestuursverslag, uitgaande van de huidige en de concreet op stapel staande wet- en regelgeving. Dit is echter nauwelijks het geval volgens Eumedion.

Suggesties

In de reactie doet Eumedion daarom zelf een aantal concrete suggesties om de uitbreiding van de wettelijke taak handen en voeten te geven. De suggesties hebben betrekking op het onderzoek naar de aanwezigheid en de inhoud van de risicoparagraaf, de corporate governance informatie, de informatie over aspecten van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de continuïteitsanalyse.

Controleverklaring

Eumedion geeft in de reactie verder aan geen voorstander te zijn van een apart soort controleverklaring bij het bestuursverslag. Volgens Eumedion zal een nieuwe verklaring onder beleggers verwarring wekken. De signalering van materiële onjuistheden in het bestuursverslag moet, zoals nu al is voorgeschreven, in de controleverklaring bij de jaarrekening worden opgenomen.

• Commentaar Eumedion op consultatiedocument ‘De accountant en het bestuursverslag; Verder kijken dan de jaarrekening’

Gerelateerde artikelen