NBA wil na vierde negatieve kantoortoets een maatregel

Na een vierde negatief eindoordeel over de toetsing van het kantoor wil de NBA dat de tuchtrechter de betreffende accountant een maatregel oplegt. De beklaagde zelf zegt zijn dossiers inmiddels op orde te hebben. Bovendien hadden de onderzoekers verder moeten zoeken.

Zaak nr. 19/735

,,Het is aan de accountant om een compleet beeld te geven van de dossiers. Ze zo vorm te geven dat ze inzichtelijk zijn. Daarin is hij tekortgeschoten'', begon de NBA haar klacht bij de tuchtrechter. De toetsers zochten in diverse dossiers naar informatie die niet te achterhalen bleek. Zo ontbrak in een van de dossiers een overzicht van significante posten. Zo beschikte de accountant niet over voldoende geschikte informatie over de voorraad en had hij kanttekeningen moeten plaatsen bij de inventarisatie, stelt de NBA. Ook aan de andere onderzochte dossiers schortte het. De post onderhanden werk maakte in een ervan ten onrechte geen deel uit van de jaarrekening. Nadat drie keer eerder het kantoor de toets der kritiek niet kon doorstaan, is wat de NBA betreft nu de maat vol.

De onderzochte dossiers stammen uit 2017. Inmiddels hangt de vlag er bij het kantoor van de gedaagde heel anders bij. Hij heeft driekwart van de klanten van de hand gedaan en heeft een registeraccountant bij de arm genomen, zei zijn advocaat. ,,Hij heeft zijn praktijk radicaal omgegooid.'' Het kantoor van de AA was opgenomen in een franchise. De overkoepelende organisatie zou ondersteuning bieden in de kwaliteitsbeheersing, maar liet dat na. Inmiddels is de accountant ook uit die franchise gestapt, met mogelijke gerechtelijke stappen tot gevolg. De NBA kijkt niet naar deze verbeteringen: die zijn volgens de klagers irrelevant voor de tekortkomingen zoals die zijn aangetroffen.

Toch bleek de gemiste informatie wel degelijk voorhanden, aldus de advocaat. Het zat in een ander systeem. Bovendien waren vastleggingen deels in e-mails opgenomen.

Waarom heeft de accountant dit dan niet eerder aan de toetsers gemeld?, wilde de Accountantskamer weten. Na de toetsing ontstond een mailwisseling waarin de beklaagde zich 'door zijn emoties heeft laten leiden', gaf hij aan. In die emotie beëindigde hij de discussie. ,,Dat had ik zo niet moeten doen.'' Bij een volgende toets betrekt hij daarom de RA nadrukkelijk bij de gang van zaken. ,,De genomen maatregelen moeten een nieuwe negatieve toetsing uitsluiten'', aldus zijn advocaat.

De uitspraak: Accountant tijdelijk doorgehaald na vierde negatieve kantoortoets

Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle 

Gerelateerde artikelen