NBA vraagt om maatregel tegen ‘hardleerse’ RA

Drie keer was geen scheepsrecht voor de RA van een administratiekantoor die zich maandagochtend moest verantwoorden bij de Accountantskamer.

Zaaknr. 18/1403

Drie keer – twee periodieke toetsingen, een hertoetsing – onderwierp de Raad van Toezicht van de NBA het werk van deze accountant aan een kwaliteitsinspectie. Zelfs bij de derde keer schoot de man nog steeds behoorlijk tekort, aldus de beroepsorganisatie. Reden om het tuchtcollege te vragen om een maatregel.

Een verzoek om een doorhaling uit het register, suggereerde de voorzitter van het collega. Maar daar wilde de NBA achteraf desgevraagd niet op reageren. “Dat is aan de Accountantskamer, daarom zijn we hier”, aldus Gert-Jan van der Wielen, adviseur van de Raad van Toezicht en bij de zitting aanwezig als vertegenwoordiger van het NBA-bestuur. Bij de toetsingen is volgens Derek Tersmette, een van de twee  advocaten van de NBA, in alle dossiers ‘een groot aantal tekortkomingen’ geregistreerd.

Bij de behandeling van de klacht stonden de dossiers van de laatste (periodieke) toetsing centraal – twee controles en een samenstellingsopdracht. Waar het volgens de NBA steeds aan ontbreekt is adequate dossiervoering. Tersmette: “De schriftelijke vastlegging schiet tekort, waardoor de story of the audit sterk te wensen over laat. Er is sprake van een soort zoekplaatje.”

Als voorbeeld noemde Tersmette een omissie in de getoetste samenstellingsopdracht. Daaruit wordt volgens de advocaat onvoldoende duidelijk dat de drie betrokken (Primera-)winkels een VOF vormen. “De winkels worden beschouwt als drie verschillende entiteiten. Terwijl ze aan elkaar zijn gelieerd. Dat roept veel vragen op. Hoe staat het bijvoorbeeld met de onderlinge transacties? Die vragen worden in het dossier niet beantwoord.”

Tijdens de zitting tot in detail op de manco’s in de getoetste dossiers ingaan, voerde volgens Tersmette te ver. Daar dacht het college duidelijk anders over. Het gremium vroeg zich af waarom de advocaat in zijn pleidooi niet uitgebreid was ingegaan op het gedetailleerde verweer van de RA en kwam daarom zelf met een trits aanvullende vragen.

Kwesties als verouderde opdrachtbevestigingen, het ontbreken van bankafschriften en opbrengstverantwoordingen en frauderisico’s waarop de accountant tijdens de zitting veelal wel een antwoord had, maar op de daaropvolgende vraag waarom dit dan niet in de dossiers was opgenomen, moest de RA meestal volstaan met het antwoord dat dit inderdaad ‘beter had gekund’.
Volgens de accountant is dat echter niet waar het om zou móeten gaan. Cruciaal volgens hem: er is nog nooit iemand – uit het maatschappelijk verkeer – die heeft geklaagd. “Er is een stok gevonden om een hond te slaan”, betoogde Paul Stoele, de voormalige adjunct-directeur van de NOvAA die de accountant terzijde stond. 

Volgens Stoele is het logisch dat er nog nooit iemand heeft geklaagd: “Deze accountant zit aan een bureaublok met zijn medewerkers. Fouten kan hij direct corrigeren. Dat daar niet altijd aantekeningen van zijn is nogal klontjes (wiedes, red.).”

Bovendien heeft de accountant volgens Stoele wel degelijk laten zien dat hij de uitkomsten van de toetsingen serieus neemt. Dat blijkt onder andere uit het feit dat er sinds kort een extern controller is ingehuurd, die onder meer reviews uitvoert op dossiers. Het tuchtcollege leek daar nog niet zo van overtuigd. Of de accountant er wel eens over had gedacht vrijwillig te stoppen met assurance-opdrachten, vroeg de voorzitter.

Dat had hij, reageerde de beklaagde accountant. Maar het antwoord was negatief: “In het maatschappelijk verkeer speel ik voor cliënten, subsidieverstrekkers en andere belanghebbenden een belangrijke rol. Dat is waarom ik hiermee door wil gaan.”

De uitspraak: 'Hardleerse’ Kubus-RA voor 1,5 jaar geschorst

Auteur: Jan Smit/Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen