NBA skipt omschrijving ‘andere informatie’

De NBA heeft de omschrijving over ‘andere informatie’ bij een controle door accountants aangepast. Die omschrijving is nu losgelaten in de Verklaringengenerator.

Dat meldt de NBA op haar website. In een voetnoot staat dat de opsomming in voorkomende gevallen wel mogelijk blijft. 

Verder is verduidelijkt dat 'andere informatie' ook los van het controleobject kan bestaan en hoe de formulering kan luiden voor deze situatie.

‘Andere informatie’ is vaktaal voor informatie die naast het controleobject een mogelijke rol spelen, zoals diverse documenten als een jaarverslag. Accountants overwegen of er een materiële inconsistentie is tussen deze 'andere informatie' en de andere informatie en het controleobject. Dit op basis van Standaard 720.

Ook weegt een accountant de consistentie tussen de andere informatie en de kennis die de accountant heeft vergaard tijdens de controle. Hierover rapporteert de accountant in de controleverklaring. 

Gerelateerde artikelen