NBA publiceert versie 2.0 van XBRL taxonomie accountantsverklaringen

Om invulling te geven aan de SBR Assurance oplossing heeft de NBA versie 2.0 van de XBRL taxonomie voor accountantsverklaringen gepubliceerd. De verklaringen taxonomie moet vanaf 1 januari 2018 worden gebruikt voor het opstellen van een digitale controleverklaring dat, tezamen met het publicatiestuk van een middelgrote onderneming, digitaal gedeponeerd wordt in het Handelsregister.

Verklaringen taxonomie

De verklaringen taxonomie is geschikt voor het opstellen van de volgende verklaringen:

  • Controleverklaring
  • Controleverklaring Samengevatte Financiële Overzichten
  • Samenstellingsverklaring
  • Beoordelingsverklaring

Versie 2.0 voldoet aan de huidige nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), waardoor de in de taxonomie gedefinieerde controle verklaring zowel geschikt is voor een OOB als een niet-OOB organisatie. Parallel aan de mogelijkheid om het publicatiestuk in het Engels, Duits of Frans te kunnen deponeren, zijn in de verklaringentaxonomie eveneens de labels voor deze talen opgenomen.

Opstellen digitale accountantsverklaring

Een digitale accountantsverklaring kan worden opgesteld met speciale software. Deze software wordt geleverd door de leveranciers van de gangbare rapportagegeneratoren. Ook kunt u digitale accountants verklaring opstellen met behulp van de Verklaringengenerator dat gratis ter beschikking door de NBA wordt gesteld. Naar verwachting zal de Verklaringengenerator eind 2017 voor de meest voorkomende verklaringen gereed zijn.

NBA-Groenboek

De verklaringen taxonomie is één van de drie pijlers die de SBR Assurance-oplossing vormen. De andere pijlers zijn ‘linking & signing’ en de ‘consitente presentatie’. Linking & signing richt is op het waarmerken van de jaarrekening en het digitaal ondertekenen van een accountantsverklaring met het persoonsgebonden beroepscertificaat. De consistente presentatie heeft als doel om een SBR jaarrekening eenduidig te renderen naar een voor de mens leesbaar beeld. Ongeacht met welke softwareoplossing dit gebeurt, is het resultaat steeds gelijk. Met de consistente presentatie wordt dus afgedwongen dat iedereen hetzelfde ‘beeld’ krijgt. De drie pijlers worden uitvoerig besproken in het NBA-Groenboek ‘De accountant in een SBR-omgeving’.

 

 

(NBA)

Gerelateerde artikelen