NBA publiceert Standaarden over de controleverklaring voor alle controles

De NBA publiceert de nieuwe en herziene Standaarden over de controleverklaring. Deze zullen door het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Financiën.

Het betreft de IAASB voorstellen voor een nieuwe structuur voor de controleverklaring die verplicht is voor alle entiteiten, bij alle controles van financiële overzichten. Dit geldt zowel voor oob’s en andere beursgenoteerde ondernemingen als voor niet-oob’s.

Ingangsdatum

Het is de bedoeling dat de nieuwe en herziene Standaarden gaan gelden voor controleverklaringen bij financiële overzichten van alle entiteiten over boekjaren die afsluiten op of na 15 december 2016.

Goedkeuring

Na goedkeuring van de minister van Financiën zullen de nieuwe en herziene Standaarden worden opgenomen in de NV COS versie 2017. De NBA brengt de Standaarden nu uit onder voorbehoud van deze goedkeuring. Partijen hebben dan de gelegenheid om zich voor te bereiden op de implementatie.

Standaard 702N

Standaard 702N komt te vervallen zodra de andere Standaarden zijn ingegaan.

Gerelateerde artikelen