NBA publiceert Cultuurmeter 2017

De NBA heeft vandaag de Cultuurmeter 2017 gepubliceerd. Dit is een update van de eerste cultuurmeter uit 2015 die accountantsorganisaties kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van een op kwaliteit gerichte cultuur binnen de organisatie.

De Cultuurmeter is een instrument dat de mindset en drivers bij accountantsorganisaties meet. Het is een hulpmiddel om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen accountantsorganisaties te bespreken en (verder) te ontwikkelen, conform de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’.

Aanleiding voor de update zijn de ervaringen van 90 accountantsorganisaties met de NBA-Cultuurmeter uit 2015 en de SRA-Cultuurscan én de resultaten van de nulmeting gepubliceerd in juni 2017. Ook de recente monitoringrapportages zijn betrokken bij de doorontwikkeling van de cultuurmeter.

Nieuw

Nieuw aan de Cultuurmeter 2017 is dat deze nu uit twee delen bestaat:

  • Deel 1 betreft de cultuurmeter zoals we die kennen en die onder partners en medewerkers wordt verspreid;
  • Deel 2 betreft een separate vragenlijst die zich richt op de door het kantoor genomen kwaliteitsmaatregelen, -indicatoren en kantoorkarakteristieken. Deze wordt alleen door de kantoorleiding ingevuld. Dat kan gelijktijdig of achteraf. Door het toevoegen van deel 2 kan een duidelijkere relatie worden gelegd tussen (getroffen) kwaliteit(sverbetermaatregelen) en het effect hiervan op de organsiatiecultuur en het gedrag.

Verder is nieuw dat de Cultuurmeter 2017 meer dan voorheen oplossingsrichtingen aangeeft voor het treffen van kwaliteitsmaatregelen. Nieuw is ook dat aan het begin een aantal demografische vragen wordt gesteld. Dit zorgt er voor dat respondenten alleen die vragen krijgen voorgelegd die op hen van toepassing zijn.

Wat blijft

  • Veertig vragen uit de oude cultuurmeter komen terug in de nieuwe. Dit maakt het voor kantoren mogelijk de nieuwe resultaten te vergelijken met die van de nulmeting.
  • De mogelijkheid om eigen kantoorspecifieke vragen aan de vragenlijst toe te voegen.
  • De waarborg van anonimiteit; zowel van individuele respondenten als van kantoren.
  • De prijs voor deelname aan de Cultuurmeter: € 1000,00 – 1500,00 (afhankelijk van het aantal deelnemers).
  • Hosting van de Cultuurmeter bij Stichting CentERdata, onderzoeksinstituut gelieerd aan de Universiteit van Tilburg.

 

Gerelateerde artikelen