NBA: PE-registratie 2014 mogelijk tot en met 9 augustus

Het NBA-bestuur heeft de accountants die op 31 maart 2015 nog niet aan de minimum-PE-verplichting voor 2014 hadden voldaan (dus minder dan 20 PE-uren aan PE-activiteiten in 2014 verricht en/of geregistreerd) in de gelegenheid gesteld de achterstand in de komende drie maanden in te halen. Dit is mogelijk tot en met 9 augustus 2015.

Accountants die wel aan de minimum-PE-verplichting voor 2014 hebben voldaan, maar nog ontbrekende in 2014 verrichte PE-activiteiten in hun PE-registratie willen opnemen, kunnen dit ook doen doen tot en met tot en met 9 augustus 2015.

De PE-verplichting voor accountants betreft een minimumverplichting. Ze hoeven slechts 120 PE-uren per driejaarscyclus met een minimum van 20 per jaar te verantwoorden. Het staat hen vrij meer PE-uren te verantwoorden, maar dat is vanuit de NBA niet verplicht.

Gerelateerde artikelen