NBA peilt twee teksten eed accountants

Een van de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’ betreft de invoering van een beroepseed voor accountants. De NBA laat weten dat overleg met ledengroepbesturen en derden heeft geresulteerd in twee teksten. Daarom wordt er gepeild welke tekst van de accountantseed de voorkeur heeft bij de beroepsgroep.

Tekst 1
‘Ik ben mij ervan bewust dat het onderscheidend kenmerk van het accountantsberoep is de verantwoordelijkheid om te handelen in het algemeen belang.
Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid laat ik mij bij de uitoefening van mijn beroep als accountant leiden door fundamentele beginselen: integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid èn vertrouwelijkheid.
Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn. Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel kritische instelling.
Mijn professionaliteit brengt mee dat ik mij onthoud van elk handelen of nalaten waarvan ik weet of hoor te weten dat dit het accountantsberoep in diskrediet brengt of kan brengen.
Dat zweer/beloof/verklaar ik’.

Tekst 2
‘Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant handel in het algemeen belang.
Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden  door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn.
Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen.
Dat zweer/beloof/verklaar ik.’
 
Meedoen aan de peiling? Klik hier.

Gerelateerde artikelen