NBA niet tevreden over diversifiëring accountantskantoren

Nadat accountantskantoren het convenant over diversiteit ondertekenden is er weinig verbeterd.

Het schiet niet op met de diversiteit en inclusie in accountantskantoren. Dit ondanks een convenant hiervoor in de sector dat twee jaar geleden tot stand is gekomen twee jaar geleden. De NBA probeert nu de animo voor het thema opnieuw aan te jagen.

  • De voortgang van diversiteit in accountantsorganisatie staat al een poosje stil
  • Bijna veertig accountantsorganisaties sloten een convenant om de diversiteit te stimuleren
  • Accountantsorganisaties meten echter amper de culturele diversiteit
  • De NBA geeft een signaal af om hier verandering in te brengen en wijst nogmaals op het convenant

“Er is duidelijk werk aan de winkel”, aldus Carla Slotema-Tesser, plaatsvervangend voorzitter van de NBA en directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag. In een interview op NBA.nl breekt ze een lans voor het convenant.

Dat convenant heeft de diversiteit en inclusiviteit niet wezenlijk beïnvloed, zo bleek vorig jaar uit de eerste resultaten. Van de accountant in de kantoren bestaat 28 procent uit vrouwen. Slechts vier van de 26 kantoren die het convenant diversiteit en inclusie hebben ondertekend, hebben een min of meer gelijke man/vrouw verdeling qua accountants. Vrouwelijke accountants stromen vaker uit en groeien minder door van de subtop naar de top.

15 procent vrouwen in RvB’s accountantskantoren

Het percentage vrouwen in raden van bestuur van accountantskantoren is gemiddeld 15 procent. In raden van commissarissen is dat gemiddeld 44 procent. Die resultaten zijn grotendeels gelijk aan drie jaar geleden (Diversiteit in jaarverslagen Top 20 Accountantskantoren 2020) en aan die uit de nationale Female Board Index 2023.

Zeven van de 26 organisaties geven aan culturele diversiteit te meten, waarbij één organisatie data kan aanleveren over de culturele identiteit. Inclusie wordt door 14 van de 26 kantoren gemeten via medewerkerstevredenheidsonderzoeken en cultuurscans.

‘Het convenant brengt de boel in beweging’

“Het convenant is belangrijk”, aldus Slotema. Het is een van de middelen om inclusie en diversiteit te bevorderen. Het brengt de boel in beweging. Als kantoor wil je een afspiegeling van de samenleving zijn. Accountants zijn immers de vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. Daarvoor is een juiste mix nodig.”

“Diversiteit helpt je als accountant. In dit vak heb je behoefte aan andersdenkenden. Met een verschillende blik op een onderwerp voorkom je tunnelvisie. Op die manier kom je tot nieuwe inzichten. Met een inclusieve cultuur stimuleer je een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Je haalt het beste uit mensen. Je leert van elkaar. Het wordt zichtbaar in de kwaliteit van de organisatie en van de controle. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor de toekomst van het accountantsberoep van belang is.”

Gerelateerde artikelen