NBA: Inhaaltermijn verplichte PE-onderwerpen vastgesteld

Het bestuur van de NBA geeft leden die nog niet de verplichte PE-onderwerpen in de periode 1 januari 2014 tot 30 juni 2015 hebben gevolgd, nog tot 30 september 2015 de tijd deze op te nemen in hun online PE-registratie. Na 30 september 2015 start de NBA met de controle op de naleving van deze verplichting.

Het NBA-bestuur heeft in het kader van de PE-verplichting in de periode van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2015 verschillende PE-onderwerpen als verplicht aangemerkt:

  • ‘Zeg wat je ziet’: verplicht PE-onderwerp voor alle openbaar en intern en overheidsaccountants;
  • ‘Dossiermentoring’: verplicht PE-onderwerp voor alle openbaar accountants die eindverantwoordelijk zijn voor wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening.

Verplicht PE-onderwerp 2014/2015

Gerelateerde artikelen