NBA: In 2014 179 signalen over vermoedelijk onrechtmatig gebruik accountantstitel

In 2014 zijn er 179 signalen over vermoedelijk onrechtmatig titelgebruik ontvangen, zo meldt de NBA. In 91 gevallen is het kantoor/persoon aangeschreven met het verzoek te stoppen met het ten onrechte gebruiken van de accountantstitel. In de overige gevallen was er al eerder een melding over het kantoor/persoon ontvangen waar reeds eerder actie op is ondernomen of bleek er geen sprake te zijn van onrechtmatig titelgebruik.

Van de aangeschreven kantoren zijn 57 kantoren/personen inmiddels gestopt met het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Het merendeel van de overige aangeschreven kantoren/personen heeft aangegeven ook te gaan stoppen. Een kleine minderheid heeft aangegeven niet van plan te zijn om te stoppen met het onrechtmatig titelgebruik. De dossiers van die kantoren zijn inmiddels overgedragen aan de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving (BEH).

BEH 

De BEH is belast met het toezicht op de naleving van het rechtmatig gebruik van de accountantstitel.  Sinds 1 januari 2014 is de manier van handhaving gewijzigd en wordt dit geregeld via het bestuursrecht. Voorheen werd dit geregeld via het strafrecht. Dit brengt met zich mee dat de Belastingdienst nu bevoegd is om een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete op te leggen. Naar aanleiding van in 2014 en voorgaande jaren ontvangen signalen heeft de NBA in 2014 dertien zaken bij BEH gemeld. Hieronder een uiteenzetting over het aantal signalen en de meldingen bij de BEH:

Cijfers 2014:  

Totaal aantal signalen   179
Kantoren/ personen aangeschreven   91
Onrechtmatig titelgebruik gestaakt   57
Gemeld bij de BEH   13
  Gestaakt 5
  Nog in behandeling 5
  Geen overtreding 1
  Bestuurlijke boete 2

 

• Infographic  ‘Onrechtmatig titelgebruik’

Gerelateerde artikelen