NBA helpt accountants met klantgesprek over fraude 

Brochure beschikbaar die klant het hoe en wat uitlegt over frauderapportage.

Accountants zijn vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over hun werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. Om klanten tijdig te informeren en om nu alvast het gesprek met de klant aan te kunnen gaan, legt accountantsorganisatie NBA in brochure het hoe en waarom uit in een brochure. 

De verplichting voor accountants houdt verband met de herziening van Standaard 700 die op dit moment wordt geconsulteerd. Reageren kan nog tot 25 oktober 2021.

Bij gebruikers van de jaarrekening, investeerders, toezichthouders en banken, is niet altijd duidelijk welke werkzaamheden de accountant uitvoert op het gebied van fraude en continuïteit bij de controle van een jaarrekening. Terwijl zij juist behoefte hebben aan meer transparantie op deze thema’s.

In de brochure worden de komende veranderingen en de gevolgen voor de klant verder toegelicht. Daarnaast vormt de brochure ook een leidraad voor accountants om het gesprek met hun klant aan te gaan.

Voor niet-oob-accountantsorganisaties is de rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring weliswaar nog niet verplicht over boekjaar 2021. Maar gezien het maatschappelijke belang ervan roept de NBA accountants op om nu al te rapporteren over deze onderwerpen. Dit biedt zowel accountants als klanten de mogelijkheid om alvast proef te draaien, voordat de nieuwe regelgeving daadwerkelijk van kracht wordt.

Voor oob-accountantsorganisaties geldt de verplichting om over fraude te rapporteren al wel over boekjaar 2021.

Gerelateerde artikelen