NBA handreiking 1116 aangepast aan nieuwe prognosetafel

NBA-handreiking 1116 is in concept aangepast in verband met de nieuwe prognosetafel AG 2016 die het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) in september 2016 heeft uitgebracht en die de tot dan toe gehanteerde Prognosetafel AG2014 vervangt.

Een prognosetafel stelt pensioenfondsen in staat om de voorziening voor pensioenverplichtingen te waarderen. NBA-handreiking 1116, Kader voor accountants bij de controle van de door pensioenfondsen in aanmerking genomen levensverwachting in verband met het beschikbaar komen van nieuwe relevante informatie is in concept aangepast in verband met deze nieuwe prognosetafel.

Toepassen van prognosetafels

De handreiking helpt accountants van pensioenfondsen om vast te stellen of het toepassen van de prognosetafels gerechtvaardigd is. De ontwikkelingen van de levensverwachting zoals opgenomen in prognosetafels en de keuzes die het pensioenfondsbestuur daarbij heeft gemaakt, kunnen leiden tot materiële effecten op de voorziening voor pensioenverplichtingen.

Vragen en antwoorden

Belangrijk onderdeel van de gewijzigde handreiking zijn de vragen en antwoorden over de totstandkoming van de prognosetafel AG 2016. De vragen zijn door de NBA aan het AG gesteld en het AG heeft deze beantwoord. Daarnaast is een beperkt aantal technische aanpassingen aangebracht in de handreiking. De vragen en antwoorden zijn ook apart gepubliceerd op de NBA website ter informatie.

Reageren

U kunt op de concept handreiking reageren tot en met 13 maart 2017. Mail uw reactie naar consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

Gerelateerde artikelen