NBA: gewijzigde NBA-handreiking 1120 gepubliceerd

De NBA heeft de gewijzigde NBA-handreiking 1120: ‘Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en de staten van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen’ gepubliceerd.

De werkverdeling voor de accountant en certificerend actuaris met betrekking tot de administratieve basisgegevens – die worden gehanteerd bij de berekening en beoordeling van de technische voorzieningen – is toereikend toegelicht in de huidige handreiking en roept in het algemeen in de praktijk geen vragen op. Met betrekking tot de controle van de basisgegevens voor het Vereist Eigen Vermogen (VEV) bestaat over de samenwerking in de praktijk nog wel enige onduidelijkheid en worden meerdere vormen gehanteerd in de praktijk. Hierdoor ontstond er een behoefte aan een verdere praktische uitwerking hetgeen in samenwerking tussen de NBA en het Actuarissengenootschap (AG) nader is uitgewerkt in de onderstaande aangepaste handreiking.

Good practice

De good practice beoogt nadere informatie te geven over de mogelijke werkverdeling tussen accountant en certificerend actuaris voor de controle van de basisgegevens voor het VEV en in samenhang daarmee de VEV-methodiek en -berekening. De aanpassing betreft het toevoegen van Good Practice Vereist Eigen Vermogen bij paragraaf 22 op pagina 12 en in bijlage 2 onder Basisgegevens de Good Practice Vereist Eigen Vermogen pagina 18 t/m 27.

Inhoud handreiking

De handreiking van juni 2013 bevat onder andere aanwijzingen over basisgegevens, zowel voor deelnemersgegevens als pensioengevend loon, dienstverband, leeftijd en geslacht als de relevante gegevens voor de toereikendheidstoets en vermogenspositie. Waaronder bijvoorbeeld gegevens over de beleggingsportefeuille en kasstromen uit de beleggingen. De aanvulling geeft nadere (detail)informatie over de mogelijke werkverdeling tussen accountant en certificerend actuaris met betrekking tot de controle van de basisgegevens voor het VEV en in samenhang daarmee de VEV-methodiek en –berekening.

• Gewijzigde NBA-handreiking 1120

Gerelateerde artikelen