NBA dient 14 tuchtklachten in na slechte score kantoren bij kwaliteitstoetsingen

De kwaliteit van een derde van de kleinere accountantskantoren is onder de maat. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Raad voor Toezicht van de NBA. Een aantal kantoren met een AFM-controlevergunning kan die vergunning wellicht beter inleveren, meent de Raad van Toezicht. Op grond van de uitkomsten zijn door het NBA-bestuur 14 tuchtklachten ingediend bij de Accountantskamer.

In 2014 voerde de Raad voor Toezicht 208 reguliere kwaliteitstoetsingen en 43 hertoetsingen uit bij kleinere kantoren. Van de reguliere toetsingen kreeg 67 procent het oordeel voldoende; tien procent meer dan in 2013. 31 procent voldeed op belangrijke onderdelen nog niet (2013: 41 procent). Deze kantoren krijgen een tweede kans via een verbetertraject en hertoetsing. Tegen vijf accountantspraktijken (2 procent) die in het geheel niet voldeden worden direct tuchtprocedures aangespannen. Bij de 43 uitgevoerde hertoetsingen voldeden 25 accountantspraktijken (58 procent) wel en 18 (42 procent) niet aan de eisen.

De uitkomsten van de reguliere toetsingen en hertoetsingen zijn iets beter dan over 2013. Gezien de verschillen in populatie kunnen hier echter geen harde conclusies uit worden getrokken, aldus de Raad.

‘Resultaten teleurstellend’

Op basis van een convenant met de AFM toetste de Raad voor Toezicht in 2014 ook dertien accountantspraktijken met een niet OOB-vergunning voor het mogen doen van wettelijke controles. De Raad voerde bij elf van zulke kantoren een hertoetsing uit en keek daarbij met name naar de kwaliteit van wettelijke controledossiers. De uitkomsten sluiten aan bij de uitkomsten van eerdere AFM-toetsingen. Tien van de dertien regulier getoetste kantoren met AFM-vergunning scoorden onvoldoende (77 procent). Bij de uitgevoerde hertoetsingen behaalden negen kantoren een onvoldoende (82 procent).

De Raad voor Toezicht heeft de resultaten gedeeld met de AFM, de verantwoordelijk toezichthouder. Naar het oordeel van de Raad zijn de uitkomsten ‘op zijn zachtst gezegd teleurstellend’. De Raad adviseert een aantal kantoren om kritisch te kijken naar de noodzaak van een AFM-vergunning.

Tuchtklachten

Van de 18 onvoldoende hertoetsingen heeft de Raad in negen gevallen het NBA-bestuur geadviseerd om een tuchtklacht in te dienen bij de Accountantskamer in Zwolle. Bij vijf reguliere toetsingen waren de geconstateerde tekortkomingen volgens de Raad dusdanig dat direct de gang naar de tuchtrechter is gemaakt.

Het NBA-bestuur steunt de oproep van de Raad voor Toezicht om bij onvoldoendes kritisch te kijken naar de noodzaak van een AFM-vergunning. Het bestuur vertrouwt er op dat ook de toetsingen van de Raad voor Toezicht uiteindelijk bijdragen aan het zelfreinigend vermogen van het accountantsberoep.

• Jaarverslag 2014 Raad voor Toezicht NBA

Gerelateerde artikelen