NBA: Consultatiedocument Standaard 4410 – verduidelijking verplichtstelling

In het kader van de consultatie op de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS ) zijn vragen gesteld over de werkingssfeer van Standaard 4410 ‘Samenstellingsopdrachten’ als deskundigen een adviesrapport uitbrengen.

Deze vragen zijn voor de NBA aanleiding geweest om een voorstel te doen voor een verduidelijking van de werkingssfeer van Standaard 4410.

De NBA legt dit voorstel voor ter consultatie tot 1 december 2016, 09.00 uur.

Gerelateerde artikelen