NBA: Consultatie herziene Standaard 3000 gepubliceerd

De IAASB heeft in december 2013 de herziene Standaard 3000 ´Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie´ gepubliceerd. De NBA heeft deze Standaard vertaald en legt deze ter consultatie voor. Na consultatie zal deze worden opgenomen in de NV COS.

In de originele IAASB tekst staat dat deze Standaard van toepassing is op assurance-opdrachten waar het assurance-rapport gedateerd is op of na 15 december 2015. In Nederland is dit de controleperiode op of na 15 december 2016, waarbij eerdere toepassing is toegestaan.

• Meer informatie op de website van de NBA

Gerelateerde artikelen