Navordering schenkbelasting mogelijk bij kenbare fout Belastingdienst

Aan de Hoge Raad is onlangs een zaak voorgelegd die ging over het wel of niet kunnen navorderen door de Belastingdienst van schenkbelasting. Het hof had beslist dat de fiscus schenkbelasting kon navorderen, omdat sprake was van een zogenoemde kenbare fout.

De belanghebbende was het hier niet mee eens, ging in beroep, maar de Hoge Raad verklaarde het cassatieberoep zonder motivering ongegrond.

In deze zaak deden twee zussen aangiften schenkbelasting in verband met een schenking van meer dan € 37.000.000 die ieder van hen van hun moeder had gekregen. Zij waren ieder € 7.530.117 aan schenkbelasting verschuldigd. Een administratief medewerkster van de Belastingdienst voerde bij in het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst echter een bedrag van € 37.713 in als verkrijging. De zussen kregen hierdoor ieder een aanslag schenkbelasting van € 3.268. De inspecteur kwam er achter en legde navorderingsaanslagen op. De zussen gingen in beroep. Hof Amsterdam besliste dat navordering mogelijk was. Volgens het Hof was er sprake van een kenbare fout voor de belanghebbenden. Het volledige bedrag aan schenkbelasting moest alsnog betaald worden.

Lees ook:

 

(Bron: EY)

Gerelateerde artikelen