Nationale Accountancy Awards: Marco Kasbergen (Deloitte) helpt klanten met administratieve ketenoptimalisatie

Bij veel MKB’ers kost de administratie onevenredig veel tijd en dus geld, zo stelt Deloitte. Er zijn te veel mensen betrokken bij te veel handelingen, waardoor de administratieve kosten hoog op kunnen lopen. Bovendien ontbreekt vaak inzicht en overzicht over actuele cijfers. Administratieve processen moeten worden geprofessionaliseerd, realtime inzicht in financiële prestaties is nodig en klanten moeten aan verslaggevings- en fiscale regels voldoen. “Daar helpen wij bij, bijvoorbeeld met ons Deloitte portal ctrl”, aldus Marco Kasbergen van Deloitte.
Kunt u een voorbeeld noemen van een klant waarvoor u recent een innovatief project heeft gedaan? 
“De laatste tijd zijn wij in het MKB segment erg actief met onze innovatieve dienstverlening omtrent administratieve ketenoptimalisatie. Dit in combinatie met onze overige dienstverlening zoals aangeboden via modules. Recent hebben wij bij één van onze cliënten, een snel groeiend inspectie- en adviesbureau met een personeelsbestand van 20 medewerkers, de volledige administratieve keten geoptimaliseerd en de controller- en adviesmodule van Deloitte geïntroduceerd.” 
Welk project was dit?
“De volledige administratieve keten is maximaal geautomatiseerd en grotendeels in de cloud gebracht. Daarbij is het bestaande CRM pakket, de nieuw opgezette financiële administratie, scan- en herkensoftware en de bankensoftware volledig aan elkaar gekoppeld. Voor de realtime, up-to-date en webbased rapportages is dit alles samengebracht in ons Deloitte portal ctrl. Tegelijkertijd is de controllermodule en adviesmodule van Deloitte geïntroduceerd. De vaste controller van Deloitte loopt periodiek de rapportages na, verwerkt aanvullende (memoriaal)boekingen en bespreekt de uitkomsten met de DGA. De adviseur ondersteunt bij de verdere verbetering van de organisatie in brede zin.”
 
Wat was het resultaat voor de klant?
“Naast tijdige en betrouwbare sturingsinformatie voor de directie waardoor een margeverbetering is gerealiseerd, kregen de administratief medewerkers bij de cliënt meer tijd om zich te richten op het ondersteunen bij doorrekening van offertes, tijdige/snelle facturering aan cliënten, debiteurenbeheer, rolling forecasts enz. Heel concreet heeft dit er voor de cliënt toe geleid dat de periode tussen het maken van de declarabele uren en het daadwerkelijk ontvangen van de uiteindelijke betaling door de cliënt, is gehalveerd. Dit heeft een relatief grote ruimte gerealiseerd in het (liquide) werkkapitaal om de verdere groei mee te financieren. Een heel concrete winst waarmee de investering in de administratieve keten in zeer korte tijd is terugverdiend. Daarnaast is bij de cliënt meer ruimte ontstaan om samen met Deloitte te werken aan verdere verbetering van de ondernemingsresultaten. Dit door de inzet van de adviesmodule.”
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
De genomineerden voor de ‘Nationale Accountancy Awards 2015′ zijn accountants die slimmer werken, minder kosten in rekening brengen en beter adviseren. Die gebruik maken van de meest innovatieve technologie. Bent u zo’n accountantskantoor dat in aanmerking komt voor de Nationale Accountancy Awards? Meld u voor 1 maart 2015 hier aan. Bel of mail Alex van Groningen (avangroningen@alexvangroningen.nl) / 06 50 643 283 voor meer informatie.
___________________________________________________________________________________________________  
 
Welke dienst(en) biedt u vandaag die u twee jaar geleden niet bood en wat zijn de concrete resultaten hiervan? 
“Als een organisatie waar innovatie hoog in het vaandel staat en dagelijks een belangrijke rol speelt, is het realiseren van nieuwe diensten die waarde toevoegen bij onze cliënten, een continu proces. Naast innovaties in onze werkmethodieken is te denken aan volledig geautomatiseerde uitvraag van informatie door gebruik te maken van het Deloitte ctrl platform, beschikbaar stellen van een webbased omgeving om documenten te bewaren, de dienstverlening rondom administratieve ketenoptimalisatie zoals hiervoor beschreven, gestructureerde adviesgesprekken waarbij gebruik gemaakt wordt van het Business Maturity Model, branche of beroepsgroep specifieke oplossingen zoals retail in ctrl en de securityscan voor MKB middels hacking as a service.” 
 
Hoe maakt uw kantoor gebruik van ICT in de dienstverlening?
“ICT is niet meer weg te denken in de dienstverlening vanuit Deloitte. Wat hiervoor beschreven is, is daar een goed voorbeeld van. Voor het uitwisselen van documenten met onze klanten, interne cliëntprocessen en de samenwerking met partners in de markt, bij alles speelt ICT een belangrijke rol. Dit alles naast de persoonlijke contacten met onze cliënten. Als business coach van de ondernemer zijn die contacten immers onmisbaar!” 
Gerelateerde artikelen