Nationale Accountancy Awards: Jolien Bettonviel maakt Flow Accountants onmisbaar in bloemendetailhandel

Flow Accountants is een accountantskantoor dat gericht is op het midden- en kleinbedrijf. In het bijzonder is de branchegerichte accountant gericht op de bloemendetailhandel. Met twee accountants en zeven medewerkers bedient het kantoor als full-service dienstverlener vanuit Amersfoort klanten door het hele land. “Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke benadering; de klant is bij ons geen nummer”, stelt mede-eigenaar Jolien Bettonviel. “Daarnaast ligt de focus bij ons op de toekomst. Vanuit de cijfers kijken we samen met de ondernemer welke weg hij het beste kan inslaan.”
Kunt u een voorbeeld geven van een klant waarvoor u een innovatief project bent gestart?
“Vanuit onze branchespecialisatie ondersteunen wij klanten bij het verbeteren van hun rendement. Tevens hebben wij veel kennis ontwikkeld binnen voor de bloemendetailhandel gangbare kengetallen. Denk daarbij aan de brutomarge behorend bij een bepaald segment, omzet per vierkante meter of per FTE en diverse kosten in verhouding tot de omzet, enzovoort. Het afgelopen jaar hebben wij deze kennis ontwikkeld tot een benchmarkmodel, die overigens ook wordt gebruikt voor publicaties in vakliteratuur binnen de bloemendetailhandel.  
Elk kwartaal kunnen wij op basis van dit benchmarkmodel inzichtelijk maken wat de relevante brancheontwikkelingen zijn. Vanuit deze gegevens kunnen wij individueel per klant bepalen hoe deze heeft gepresteerd ten opzichte van de branche en waar verbetering mogelijk is. Op deze manier ondersteunen wij onze klanten bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering en daarmee het rendement van hun onderneming.”
Welk project was dit?
“Voor het tot stand komen van de benchmarkgegevens elk kwartaal is het van groot belang dat wij tijdig over de gegevens van onze klanten beschikken. Periodiek verzorgen wij voor onze klanten daarom een overzicht met de resultaten van de betreffende onderneming. Afhankelijk van de grootte van de onderneming is dit per maand of per kwartaal. Deze gegevens worden vervolgens opgenomen in het benchmarkmodel. Tijdige rapportage is voor ons van groot belang. Om dat mogelijk te maken ondersteunen wij onze klanten verregaand op het gebied van administratieve verwerking en automatisering. Samen met de klant brengen we bij de start van onze dienstverlening de administratieve processen in kaart en bespreken we hoe deze processen in de administratie verwerkt moeten worden. Waar nodig optimaliseren we de processen door gebruik te maken van automatisering. Op deze manier ontstaat voor ons grote vergelijkbaarheid binnen de beschikbare administraties.” 
Wat was het resultaat voor de klant?
“Het benchmarkmodel is voor onze klanten inmiddels een begrip geworden. Na afloop van het kwartaal vragen ze vaak: ‘weet je al hoe het kwartaal is geweest?’ Door onze intensieve begeleiding van elke klant weten we waar de aandachtspunten per klant zitten. De periodieke rapportages bespreken we dan ook met elke klant om te kijken of de ondernemer nog op de goede weg zit of dat bijsturing nodig is en welke concrete acties er eventueel genomen kunnen worden. Veelvuldig contact is hierbij noodzakelijk, met name om samen met de ondernemer het effect van de genomen acties te evalueren.”
 
Welke dienst(en) biedt u vandaag die u twee jaar geleden niet bood en wat zijn de concrete resultaten hiervan?
“De afgelopen twee jaar hebben we met name onze dienstverlening op het gebied van administratieve dienstverlening uitgebreid. Deze behelst advisering op het gebied van inrichting van de bedrijfsprocessen, kassasoftware en optimalisatie van de beschikbare mogelijkheden van automatisering. Binnen de bloemendetailhandelsbranche hebben wij contacten met diverse partijen zoals branchevereniging VBW en diverse verzendorganisaties. Wij ondersteunen deze partijen bij het opzetten van diverse koppelingen tussen order- en facturatiesystemen, kassasoftware en boekhoudsoftware.”
Hoe maakt uw kantoor gebruik van ICT in de dienstverlening?
“Wij willen graag periodiek over de resultaten van onze klanten beschikken. Onze klanten zitten door het hele land heen. Het is daarom voor ons noodzakelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van de automatisering. Internetboekhouden is hierbij een belangrijk vertrekpunt. Daarnaast wordt gewerkt met diverse andere internet-based software zoals Basecone. Maar ook de order- en facturatiesystemen van diverse branchespecifieke partijen zoals Fleurop en Topbloemen. Daarnaast adviseren wij onze klanten proactief bij de keuze van kassasoftware waarbij ook de voorkeur ligt op een internet-based oplossing die te koppelen is met de boekhouding. Samen met onze klanten proberen wij de verschillende processen zoveel mogelijk geautomatiseerd te laten verlopen en waar mogelijk te koppelen met de boekhouding.”
Gerelateerde artikelen