Natasja Baroch nieuwe CFO/COO bij BDO

De Raad van Bestuur van BDO bestaat per 16 mei 2019 uit Dick den Braber (CEO), Erik Peeters (CQO) en Natasja Baroch (CFO/COO).

Tijdens de Aandeelhoudersvergadering van BDO Accountants & Adviseurs op 28 januari 2019 is Natasja Baroch benoemd tot Chief Financial Officer (CFO), Chief Operations Officer (COO) en lid Raad van Bestuur van BDO. De benoeming volgt op voordracht door de Raad van Commissarissen. 

Nu de AFM-geschiktheidstoetsing positief is afgerond, zal Natasja Baroch de functie van CFO/COO per 16 mei 2019 gaan bekleden. Zij neemt deze portefeuille over van Erik Peeters, die zich als CQO nog nadrukkelijker gaat focussen op zijn portefeuille gericht op de verdere versterking van de kwaliteit binnen BDO.

Natasja Baroch (48) is registeraccountant en was de afgelopen 5 jaar werkzaam als lid Raad van Bestuur bij zorginstelling Zuidwester. Bij Zuidwester was zij verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering en Human Resources. Daarvoor is zij werkzaam geweest als (interim) manager op het gebied van bedrijfsvoering in de zorg, bij Alliance Apotheken en als accountant/consultant bij Deloitte en KPMG.
  
Dick den Braber, voorzitter Raad van Bestuur BDO: “Wij zijn buitengewoon verheugd en trots dat wij Natasja Baroch als nieuwe CFO/COO kunnen voorstellen. BDO bevindt zich in een fase van transformatie. De hoeveelheid en variëteit van zaken waar wij als organisatie mee te maken hebben, neemt fors toe. Het speelveld wordt niet alleen groter, maar ook complexer. De impact van ontwikkelingen op ons als organisatie is groter dan voorheen. Binnen dit speelveld moet de Raad van Bestuur optimaal sturend en adaptief zijn. Dit vraagt veel van de bestuurlijke capaciteit. Bestuurlijke versterking en specifieke aandacht voor het terrein van Finance & Operations is daarom gewenst. Als lid Raad van Bestuur zet Natasja zich naast de werkzaamheden in het kader van haar portefeuille vanzelfsprekend ook in voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de BDO-strategie over de volle breedte. We zijn er van overtuigd dat wij met Natasja de beste persoon hebben gevonden om deze positie te vervullen en de Raad van Bestuur te versterken. Wij kijken er naar uit om met Natasja te gaan samenwerken.”

Natasja heeft veel zin in haar nieuwe rol: “Na 15 jaar in de zorg en het bedrijfsleven gewerkt te hebben, keer ik met veel plezier terug naar mijn roots; een accountants- en adviesorganisatie. Ik zie in BDO een organisatie die een unieke, sterke positie inneemt op de Nederlandse (arbeids)markt en gericht is op innovatie op alle gebieden. Hiervan gaat mijn hart sneller kloppen! Ik hoop mijn ervaringen en inzichten uit andere sectoren te kunnen inzetten om de organisatie te verrijken. Een mooi voorbeeld van de nieuwe perspectieven die BDO nastreeft en biedt, vind ik de manier waarop BDO aandacht heeft voor diversiteit. Vanuit de overtuiging dat diversiteit meerwaarde biedt, heeft men bewust gekozen voor iemand van buiten de organisatie, die al bestuurlijke ervaring heeft. Een andere achtergrond zorgt voor nieuwe invalshoeken en oplossingen. Daarnaast ben ik natuurlijk ook nog eens een vrouw en dat brengt sowieso een andere inbreng met zich mee.”