Nader NOB-commentaar Wet aanpassing fiscale eenheid

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft haar nader commentaar inzake de Wet aanpassing fiscale eenheid naar de Tweede Kamer gestuurd.

De NOB heeft met instemming geconstateerd dat de staatssecretaris op vele vragen van de Orde in het wetscommentaar van 13 november 2015 is ingegaan en op veel punten meer duidelijkheid heeft verschaft.

De NOB is bovendien verheugd over de aanpassing van de onderworpenheidseis in de nota van wijziging. De NOB stelt het ook buitengewoon op prijs dat de staatssecretaris in dit stadium een concept van de beoogde voortzettingsbepaling naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Op een aantal punten heeft de Orde nog nadere opmerkingen en punten ter overweging:
1. Bezitseis;
2. verplichting tot sluiten boeken gekozen moedermaatschappij;
3. aanvang en staken vaste inrichting;
4. wijziging van de structuur – verbreking fiscale eenheid;
5. wijziging van de structuur – verliesverrekening;
6. art. 15ac, lid 8 Wet Vpb 1969; en
7. samenloop met artikel 13l Wet Vpb 1969.

 Nader NOB-commentaar op de Wet aanpassing fiscale eenheid

Gerelateerde artikelen